Mankan Entreprenad är ett företag med bred verksamhet inom mark- och anläggningsarbete. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag och kommuner i södra Storstockholm och erbjuder bl.a.:

Schaktning för husgrunder
Avloppsanläggningar
Dränering/fuktisolering
Byte av VA-ledningar
Tomtplanering
Anläggning av infartsvägar, parkeringsplatser m.m.

Vi levererar också sand, grus, krossprodukter, matjord m.m.

Vår breda maskinpark (se sidan Maskiner) gör oss mycket flexibla och effektiva. Välkomna att kontakta oss för offert eller om ni har frågor kring det ni vill ha utfört!